Construction estimator

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD

Mô Tả Dự Án

MaterialS list and quantity of house

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Turks And Caicos Islands

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online