Đã đóng

Assist me with Bulk Marketing

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2777777 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min ₹2500000 INR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Candidate has to work export marketing of Generic Medicine to foreign countries. Getting customer, understanding requirement, Taking order, getting the documentation, supplying goods, arrange Transport, getting payment from customer.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online