Đã Đóng

Assist me with Bulk Marketing

I need someone to go on as many blogs and sites in the UK as possible and get them to sign up on [url removed, login to view] and get them to advertise their goods and product for free. Get traffic to visit and post ads on the site for free

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà

Xem thêm: whatsapp marketing bulk, viber marketing bulk message, email marketing bulk, marketing bulk email, email marketing bulk database, bulk email marketing india

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Salford, United Kingdom

Mã Dự Án: #14395954

1 freelancer đang chào giá trung bình £18 cho công việc này

£18 GBP trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0