Đã hoàn thành

Analyze some data

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ShaunKleinOnline với giá £20 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I have a data analysis task. I have data relating to referral rates from consultants to our hospital each year. I would like to use excel to see how many repeat refer and which are increasing/decreasing. I was trying to use a pivot table but I can't get it right myself. Can you help?

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online