Đã Đóng

Analyze some data

12 freelancer đang chào giá trung bình ₹22754 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ninkamerlinka

A proposal has not yet been provided

₹30000 INR trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nbasumatary1

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mahimasisodiya

knowledgeable in accounting and financial data analysis. work on time. dedicated and committed towards the work

₹13888 INR trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
subham4452

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mirmehdi07

A proposal has not yet been provided

₹12500 INR trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
utkarshkatiyar19

I can do

₹20000 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
aki003iitr

A proposal has not yet been provided

₹13888 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dmplbksh1990

A proposal has not yet been provided

₹25000 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mianarslan6

A proposal has not yet been provided

₹18888 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0