Đã Đóng

Analyze some data

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1000000 cho công việc này

WilliamArispe

Please, contact me to talk about the analysis tasks. Tell me if you need migrate data, put this on database and make a model like Data Warehouse.

₹1000000 INR trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0