Đã Đóng

Analyze some data

I have a data analysis task.

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh

Xem thêm: online data entry task, simple data entry task, data entry task usa, data entry task list, data entery task, looking data entry task, data entry task

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14387118

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1000000 cho công việc này

WilliamArispe

Please, contact me to talk about the analysis tasks. Tell me if you need migrate data, put this on database and make a model like Data Warehouse.

₹1000000 INR trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0