Đã đóng

Human Resource Questions

Dự án này đã được trao cho iamksapphire2 với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Respond each question with 250 words.

1. Check out one of the online recruitment companies: [url removed, login to view] and [url removed, login to view] are just two possibilities (indeed, linkedin, etc) . Give us a brief summary and critique of what you found.

2. Use the Job Characteristics Model and describe your current job to us (Purchasing Manager).

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online