Đã hoàn thành

need a Business Plan for gas station by tomorrow

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Ahme2357 với giá $150 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

'd like a Start-UP Business Plan for a Gas Station I'm converting into a Car Wash. The business plan needs to highlight financials and market data for (3) segments: (1)Gas Station Convenience Stores & Fuel service, (2) Car Wash's, and (3) Coffee Shop/Local Cafe's.

Given that I'm acquiring this property through an asset sale, the seller is unwilling to showcase his financials. My plan to secure funding is to provide a Business Plan to the SBA that showcases a high-level national trend, but then focuses on Tampa's local markets, growth analysis, and financial data for Pasco, Hillsborough, Hernando, and Pinellas County specifically. The business will be established in Land O Lakes, FL - (Pasco County) so please tackle local competitors and demographics specifically in this county since this will be my primary market for my customer base.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online