need a Business Plan for gas station by tomorrow

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 20

Mô Tả Dự Án

'd like a Start-UP Business Plan for a Gas Station I'm converting into a Car Wash. The business plan needs to highlight financials and market data for (3) segments: (1)Gas Station Convenience Stores & Fuel service, (2) Car Wash's, and (3) Coffee Shop/Local Cafe's.

Given that I'm acquiring this property through an asset sale, the seller is unwilling to showcase his financials. My plan to secure funding is to provide a Business Plan to the SBA that showcases a high-level national trend, but then focuses on Tampa's local markets, growth analysis, and financial data for Pasco, Hillsborough, Hernando, and Pinellas County specifically. The business will be established in Land O Lakes, FL - (Pasco County) so please tackle local competitors and demographics specifically in this county since this will be my primary market for my customer base.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online