Đang Thực Hiện

Do some data entry -- 2

I have a data analysis task. Could you describe your take in more detail

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13793345

Đã trao cho:

maymillet

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0