Đã Đóng

Do some data entry -- 2

I have a data analysis task.

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh

Xem thêm: online data entry works

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14392974

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹1383 cho công việc này

₹1450 INR trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.4
babunarsim1

Data analysis is part of my strong areas, looking forward to review your need, thanks Relevant Skills and Experience Excel background, data analysis back ground, strong problem solving exp. Connect with real life s Thêm

₹1450 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.8
tkansal2013

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0