Đã Đóng

Do some data entry

Menganalisa sejumlah data Menganalisis data data

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh

Xem thêm: php mysql entry data, google entry data, smart entry data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14687486

3 freelancer đang chào giá trung bình Rp241667 cho công việc này

stevenabdiel1995

akan menyelesaikan dalam 5 hari Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

Rp200000 IDR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
elytaniken

A proposal has not yet been provided

Rp250000 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp275000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0