Đã đóng

I would like to hire mediator from USA, Australia or Europe

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $10 - $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Mô tả dự án

I am working as a software engineer and having thought of initiate a small startup company. I already have approximately very talented 7 employees. I can hire them at low cost. Accordingly I am searching someone who can work as the business analysis and your task is to bring projects. You will be offered 10%-20% for each project you bring.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online