I would like to hire mediator from USA, Australia or Europe

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD

Mô Tả Dự Án

I am working as a software engineer and having thought of initiate a small startup company. I already have approximately very talented 7 employees. I can hire them at low cost. Accordingly I am searching someone who can work as the business analysis and your task is to bring projects. You will be offered 10%-20% for each project you bring.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online