Đã hoàn thành

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi swsindia với giá RM108 MYR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM99 - RM825 MYR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I need some graphic design. for business card

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online