Đã đóng

Business, Accounting and Legal

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $459 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Build an electronic form

This is for details of new clients

I can draw a decision flowchart

May need tick boxes , date wheels , drop down boxes

It will need to be script and keyboard

Happy to use any software, adobe , natureform , anything

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online