Còn mở

Business, Accounting and Legal

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa với ngân sách dự án là ₹250000 - ₹500000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹250000 - ₹500000 INR
Mô tả dự án

I need some help with my business.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online