Đã đóng

Business Plan for a Co-Working Space

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $262 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $200 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Hello. I'm looking for someone to write a Business plan for a Co-Working space project. We already have one space working very well in Barcelona, Spain. We need to create a business plan to be able to open one in Los Angeles.

This project was create by young entrepretuners with the desirer to help people to connect, create and collaborate on a professional networking community.

We want someone creative that can write a business plan that will attract other young entrepreneurs to invest on our first year.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online