Find / develop ISO9001system and Standard LAW9000 Legal Best Practice standard.

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

Say in your bid at top *Not SPAM - I know what a quality assurance system is".

ISO9001 and LAW9000 Legal Best Practice standard provide the overview of a quality assurance system I need.

I need you to create all elements of the QA system based on these 2 standards

You can find the first at [url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online