Còn mở

Help me with my business

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $3392 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I need some help with my business. Spotless inc cleaning service self owned business and looking to take this to the max although there are lots of cleaning companies out there but this one is not only unique but we also use all cleaning products that are fragrance free and chemical free we provide weekly no weekly monthly vacation houses and one time move ins and move outs

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online