Đã đóng

Recruitment Support

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $660 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Looking for professional to put together processes and documents related to startup human resource/ recruiting company. We need to put together documentation to support recruiting operations (i.e. ndas, employment agreements, tax forms, corporate contract templates etc. streamline workflow of paperwork (HRMS recommendations), on boarding. Please include in your reponse your specific experience in setting up organization processes and systems to support HR and reference IT systems you have used and would recommend for a small recruiting company. Must be familiar with US laws related to recruiting, contract placement and employment and be capable of addressing requirements throughout the process that you put together.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online