Đã đóng

Write a Business Plan

Dự án này đã được trao cho lotus09 với giá ₹12500 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Business Plans. I am happy to pay a fixed priced and my budget is ₹12500 - ₹37500 INR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online