Đã hoàn thành

Write on Marketing Primary and Secondary Research and marketing Strategy for a Gun Shooting Business

Dự án này đã kết thúc thành công bởi alicejax với giá €120 EUR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

See the description attached.

I need only Marketing Primary and Secondary Research and marketing Strategy for a Gun Shooting Business

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online