Đã đóng

Find me a Buyer

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là ₹500000 - ₹1000000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹500000 - ₹1000000 INR
Mô tả dự án

electrolytic silver refining plant 60 kg out put perday from 70% above

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online