Đã Đóng

Find me a Buyer -- 2

Walkie talkies [url removed, login to view] with atmega8 and nrf24l01

Kỹ năng: Tìm nguồn người mua

Xem thêm: buyer find, find reliable buyer, find freelance media buyer, find freelance buyer, find email buyer, creator walkie talkies, pmr446 walkie talkies, find buyer yugioh cards, find mac address buyer, find buyer episode, find buyer domains

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14386913

3 freelancer đang chào giá trung bình $246 cho công việc này

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
barybadrinath

hi do u need to buy walkie talkies in how much quantity . kindly share details, we will try our best to help u out.

$266 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nashwasalman

12 years of experience in purchasing

$222 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0