Đã đóng

sandal grosir sumatera

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là Rp15000000 - Rp30000000 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp15000000 - Rp30000000 IDR
Mô tả dự án

i want to be a biggest seller for sandal indonesia. my product is various sandal. from the cheapest until the expensive. n my market is a small scale buyer from any mall. supermarket, mini market in idonesia. i need fund for rent place to sell my product. thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online