Đã Hủy

Betfair equivalent

Hi all,

I'm looking for a betfair equivalent where the user can either act as the bookie or the punter. I don't really know what programming languages it involves but most like C or ASP.

Check out [url removed, login to view] for a better idea of what is required.

Thanks for looking

Kỹ năng: Lập trình C, Viết quảng cáo, Quản trị hệ thống, An ninh Web, Thiết kế trang web

Xem thêm: programming languages, bookie, betfair, programming act, betfair programming design, betfair programming, know, website design languages, website design betfair, punter, equivalent betfair, bookie website, betfair equivalent

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Edinburgh, United Kingdom

Mã Dự Án: #1930

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

writechoice

For less words that say more - make the write choice:)

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0