Đã đóng

8051 c App

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €601 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Desarrollo de una aplicacion en C para un EFM8 Sleepy Busy Bee. La aplicacion debe controlar un dispositivo I2C que tiene varios registros, debe tener bootloader UART, un systema de gestion de configuraciones mediante perfiles basicos para configurar el dispositvo i2c en modo autonomo, que se pueda cambiar la configuracion usando la flash como epprom, solo valores, los varoles no deben ser transparente para el usuario y ademas tiene que tener rol de super user u user para poder acceder a algunos registros bloqueados y solo accesibles en modo super user

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online