Đã hoàn thành

Arduino Modbus Library porting to Mbed for NUCLEO-L073RZ

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jeddy1515 với giá ₹1750 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I want the Arduino Modbus Slave library to be ported for Mbed platform for NUCLEO-L073RZ board. Rest details will share through messaging.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online