Đã đóng

Assembly program - Simple input and output of strings - 15/02/2017 18:59 EST -- 2

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $42 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Need help with a simple Assembly program. That takes character input from user and prints two strings. The first string is the inputted string in reverse order and the second string is the inputted string, but with every character repeated twice and with ASCII code reduced by the entered integer.

Complete Instructions found in the file attached. (Please review)

Deadline: 48 hours

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online