Đã đóng

Build a program to map another exe to memory

Dự án này đã được trao cho Msafa với giá £10 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hello, I need a program built so that it will map an exe into memory so it isn't being stored on the clients computer. I have source code for the project so for someone this will be simple and easy.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online