Convert an android app to a desktop app (Windows/Linux/Mac) using Qt

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

Hello there,

I want an open source messenger android app to convert it into a desktop app for Windows/Linux/Mac using Qt.

Thank you!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online