Đã đóng

Create my videogame platform's art and programming

Dự án này đã được trao cho andyolivella với giá $3888 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $3500 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I need a game that is more like a small social platform with games. Programing and art direction are needed. The base UI and Menu are complete. Must be for andoird and apple and done in 30 days. Some of what it will include:

1 Minigame (leaderboard, screenshot, simply multiplayer, points*hearts)

Sharable: Gif, Video, Photos

Quotes

Shop

Music

Facebook login

Achievements

Tutorial

Help

Mail

News feed

---

Fix UI

Need animations

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online