Đã đóng

MQ4 to DLL Converter Software

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $177 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I need programming expert who can make a software to convert MQ4 code into dll or Provide me an easy way to convert My mq4 logic into a DLL

MQ4 source code will converting into C++/c/vb/vc any language and compiled into protected DLL.

All logic of EA is protected in DLL

EX4 file will used for calling of MT4 functions from DLL!

that means: software which convert full trade logic from MQ4 into protected DLL. MT4 will use simple EX4 warper for communicate with DLL and execute metatrader functions, but all logic will execute inside DLL.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online