Đã Đóng

Desenvolver de projeto de porta retratos em mdf para artcam.

Necessito de um projeto de Porta retrato diferenciado em mdf.

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, CAD/CAM, PDF, Solidworks

Xem thêm: artcam mdf design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brazil

Mã Dự Án: #14674317

5 freelancer đang chào giá trung bình R$208 cho công việc này

R$750 BRL trong 1 ngày
(116 Đánh Giá)
7.3
rwpereira00

A proposal has not yet been provided

R$65 BRL trong 0 ngày
(14 Đánh Giá)
5.2
R$75 BRL trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
4.4
cometgroup

Hello, How are you? I have read your project description carefully I am very interested in this project. I have a lot of experience in this type of work. I'm sure I can complete it on time with high quality acco Thêm

R$75 BRL trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.1
rafaelvn13

Trabalho a cinco anos com CAD e modelagem 3D, poderei finalizar o projeto com facilidade e qualidade !!!!!

R$75 BRL trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0