Đã đóng

Design a circuit based on Arduino or other development board

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $472 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

Hello,

I have a device to be designed based on Arduino or any other development board.

The device should have a bluetooth and should be able to connect to android or iOS app. The app will be designed by me. Basically the app should be able to control the microcontoller peripherals such as SPI, I2C, Serial Port and ADC etc. You just have to design the prototype with bluetooth and finally the PCB layout.

Visit this link to see what actually i want:

[url removed, login to view]

Please only bid if you have experience in these type of works.

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online