Còn mở

FIRMWARE TALENT ELECTRONIC EXPERIENCE WITH URC TV REMOTE

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $2553 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 CAD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

DEVELOP THE FIRMWARE TO OPERATE DEVIC

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online