Đã Đóng

FIRMWARE TALENT ELECTRONIC EXPERIENCE WITH URC TV REMOTE

DEVELOP THE FIRMWARE TO OPERATE DEVIC

Kỹ năng: Lập trình C

Xem thêm: find salesman experience, freelancer electronic firmware pcb

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

Mã Dự Án: #13800788

7 freelancer đang chào giá trung bình $2553 cho công việc này

$2500 CAD trong 30 ngày
(14 Đánh Giá)
6.5
ggrig

Bid Summary Development of an embedded firmware for a device. No details on the device or the expected development environment and tool chain provided Project Requirements This a software development project in C prog Thêm

$3000 CAD trong 30 ngày
(4 Đánh Giá)
5.3
$2500 CAD trong 30 ngày
(6 Đánh Giá)
3.8
$3092 CAD trong 45 ngày
(1 Đánh Giá)
3.0
$2500 CAD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
3.2
$2777 CAD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$1500 CAD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0