Đã đóng

Finishing a Lab

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I have the outline of the coding done just need to finish it. Also, when its completed please have it already compiled.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

i need research project and i am ready to pay in british study with powerpoint, i need apply coding and, i need an android app i would like it designed and built, i need an android app i would like it designed and built quero desenvolver um aplicativo sobre financas que controle gastos e et, i need an android app i already have a design for it i just need it to be built gps service for taxi, i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a, i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a image of a complete facenec, i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a image of a complete face(ne, i need 7 pages to be converted from psd to html no need to be responsive i need it to be done in 1 days please share your skype , i need 7 pages to be converted from psd to html (no need to be responsive) i need it to be done in 1 days please share your skyp, hello my data httptarekahmedlancerinfosamplesintroductionindexhtml i am ready to do the project you need samples of what i did b, need website coding online gaming league, need outline human body, need php coding generate money weekly report, creative lab templates, write finishing term article samples, finishing installation video, wealth lab real time, trading system lab, dental lab websites, tikis lab, online photo lab, finishing site, business card lab, dental lab job pic

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online