Đã đóng

Modifying the server side codes

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $134 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Hello,

I need someone professional who can make some modifications on the server files. these files are written on D programming language. it is very similar to the C and C++ . The server side is for multiplayer online games webiste. there are actually 2 issues have to be solved. the FIXED price will be accepted. 100$ will be paid to one who is able tosolve the issue.

No one from CHINA will be accepted!

Regards

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online