Modifying the server side codes

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 16

Mô Tả Dự Án

Hello,

I need someone professional who can make some modifications on the server files. these files are written on D programming language. it is very similar to the C and C++ . The server side is for multiplayer online games webiste. there are actually 2 issues have to be solved. the FIXED price will be accepted. 100$ will be paid to one who is able tosolve the issue.

No one from CHINA will be accepted!

Regards

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online