Đã hoàn thành

(NASM) Assembly program - Simple input and output of strings

Dự án này đã kết thúc thành công bởi wangbeizou với giá $50 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Need help with a simple Assembly program. That takes character input from user and prints two strings. The first string is the inputted string in reverse order and the second string is the inputted string, but with every character repeated twice and with its ASCII code reduced by the integer entered by the user (read_char).

Complete Instructions found in the file attached. (Please review)

Deadline: 48 hours

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online