RtlAvlRemoveNode PTE issue - Kernel driver - Windows - x64

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $50 - $500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

hi. require someone who have experience with EPROCESS and MMVAD struct. If no experience on x64 please do not bid and waste your time. I must solve issue with windows10 working set list corruption.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online