Simulate the Pyraminx 3D puzzle (simplified version)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách R$30 - R$90 BRL
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

P.S : I WILL NEED TWO COMPLETELY DIFFERENT FILES(CODES) WITH THE SAME PROBLEM RESOLUTION. A PROGRAM THAT VERIFIES SIMILARITIES IN CODE WILL RUN.

This is a simplified version of the original Pyraminx 3D puzzle, its much more easy to develop than the original Pyraminx, because in this project only 2 layers tetrahedron required, instead of 3 (the original Pyraminx)

Skills :

* C or C++

* OpenGL GLUT Library

Full specification in .PDF, please ONLY CONTACT ME AFTER YOU READ FULL .PDF SPECIFICATION

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online