Còn mở

Software testing

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $ AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 AUD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I need a software testing expert for my multiple projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online