Còn mở

Windows and Application single sign on with biometric

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $2361 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

We are planning to implement biometric based Windows and Application login

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online