Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $102 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Hi,

This is a very simple C++ windows software which will require developer to be able to work with HTTP requests, Windows registry and some other Windows specific features.

Project should be completed within next 3 days so please bid only if are free during next few days.

Important ! Please do not bid if your rate is more then 7$ per hour.

Successful project completion may lead to ongoing work.

PM me for project details.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online