connect vr bluetooth gamepad to stm32f0xx/f4xx v2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

i need a program (binary and a source code) for a stm32f0/f4 mcu to receive pressed buttons and joystick from a vr gamepad

the gamepad is constructed on a st17h26 chip aka telink ble soc tlcr82661

i have a E104-BT01 module aka ti cc2541 for a connection to the gamepad over bluetooth

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online