Đã Hủy

expert in matlab only

4 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

$20 AUD trong 1 ngày
(33 Đánh Giá)
5.0
$20 AUD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.6
$20 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$20 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0