expert in matlab only

Đã Hủy

5 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

$20 AUD trong 1 ngày
(32 Đánh Giá)
5.0
jamestuio

----- Professional Matlab team -------------- Relevant Skills and Experience matlab, mathematics Proposed Milestones $20 AUD - initial

$20 AUD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
3.2
$20 AUD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.6
$20 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$20 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0