Đóng

parallel sorting and multi threaded sorting

Dự án này đã được trao cho tanvirmazharul04 với giá $10 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $20 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

parallel sorting and multi threaded sorting

parallel sorting and multi threaded sorting

parallel sorting and multi threaded sorting

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online