Còn mở

translator device

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $9057 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Hi,

We want to a translator device.

Which is run offline.

it's working principle is like that machine is listening our voice and returns it's translation in other language.

Device should be simple and elegant design.

If you interested in our project, we will talk details.

Thank you

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online