Đã hoàn thành

write a c program code

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ANeeK181 với giá $39 SGD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Write a c program to .....

read an audio wave file

filter the audio using filter coefficient binary files

output the filtered audio file (wav format)

Kindly read the uploaded pdf for more information

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online