Đã đóng

Bitcoin C# Double Spend App - for Final Year Thesis/Class Project on Bitcoin Security

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $85 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $50 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I am looking for a C# Coder to create a C# Console program using the NBitcoin Library to execute a successful "Double Spend"

I major in Computer Security.

This is final year thesis for my project on Bitcoin Security.

The software would have to demonstrate a Successful Double Spend by sending the Double Spent Bitcoins to 2 different wallets.

The software would also have to be able to Successfully Double Spend as and when it is run.

Full documentation of your C# code is required.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online