Đã đóng

Build a Very Basic Online Store From Scratch in Visual Studio

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $644 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I am in need of a pretty simple online store to be done within a week.

Candidate is to have experience with VIsual Studio and Microsoft SQL Server Management Studio.

Important that all coding is to be done from scratch.

If you believe you've got what it takes please apply and I will get back to you with all the details right away.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online